For all we ought to have said...

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Kruh

Musím sa priznať, že sú mojou srdcovou záležitosťou už približne dve dekády, čiže asi od roku 1989. Dá sa teda povedať, že od samopádu komunistického bloku. Mnohí kritici im vyčítali, že sú iba nie príliš vernou kópiou Brucea Springsteena, ktorý sa preslávil hlavne piesňou Born in the USA, ktorú dokonca ocenil v jednom zo svojich predvolebnych prejavov kandidát na prezidenta Ronald Reagan. Samozrejme, by to nikdy nespravil ak by správne pieseň pochopil. Na druhej strane, ale Ja musím spomenúť, že mne sú bližší ľudia, ktorí hovoria otvorene, bez dvojzmyselných poznámok, bez hádaniek. A takí sú! Kedže píšem v množnom čísle tak nemám na mysli Pink a jej Mr. President, ani Karla Gotta a jeho pieseň Bratr Jan. No a keďže ešte nik neprirovnával slovenskú Tublatanku a ich skladbu Dnes k Bruceovi, tak nemyslím ani ich ako ani mnoho ČS skutočne disidentských spevákov a speváčok.

V ich ostatnom albume pod názvom The Circle / Kruh sa vyjadrujú jednoznačne a zanechávajú pre všetkých, ktorým sluch slúži odkaz, posolstvo, prakticky v každej skladbe. Stačí počúvať a nemusíte nad tým ani rozmýšľať. Jasne a otvorene definujú kam sme to dopracovali.

1. We Weren't Born To Follow / Neboli sme zrodení k nasledovaniu

This road was paved by the hopeless and the hungry
This road was paved by the winds of change
Walking beside the guilty and the innocent
How will you raise your hand when they call your name?


Táto cesta bola vydláždená beznádejou a hladom
Táto cesta bola vydláždená vetrami zmien
Kráčajúc popri sebe vinný a nevinný
Ako zdvihneš svoju ruku keď zvolajú tvoje meno?

You gotta hold on to what you believe

Drž sa ďalej toho v čo veríš

You gotta stand up for what you believe

Postav sa zato v čo veríš

We Weren't Born To Follow

Neboli sme zrodení k nasledovaniu

2. When We Were Beautiful / Keď nádhernými boli sme

The world is cracked
The sky is torn


Svet je rozbitý
Obloha rozdelená

Some dreams live
Some will die
But the you and me
Is still alive


Niektoré sny žijú
Niektoré zomrú
Ale Ty a Ja
sme stále živí

Now am I blessed?
Or am I cursed?


Teraz som požehnaný?
Alebo som prekliaty?

Back... When we were beautiful
Before the world got small
Before we knew it all
Back... When we were innocent
I wonder where it went
Let's go back and find it


Späť...keď nádhernými boli sme
Skôr ako svet malým sa stal
Skôr ako vedeli sme to všetko
Späť...keď nevinnými boli sme
Zaujímalo by ma kam to šlo
Poďme späť a nájdime to

3. Work For The Working Man / Pracovať za pracujúceho človeka

To by ste si mali prečítať sami. Link bude zverejnený nižšie.

4. Superman tonight / Superman dnešnej noci

That life is just a lie
That heaven don't exist


Že život je len lož
Že nebo neexistuje

Tonight i swear i sell my soul to be a hero for you

V dnešnú noc, prisahám, dušu svoju predal som, byť pre Vás hrdinom

Zakončím to skladbou číslo

5. Bullet / Guľka

Corporate countries go to war
Behind the lies they're fighting for
And black gold from an old king's soul won his round
How can someone take a life
In the name of god and say it's right
How does money lead to greed
When there's still hungry mouths to feed

What is the distance between a bullet and a gun

We need forgiveness
We all need a lot of love....

We need some hope
We need it now
A little faith man help me out
I'll learn to pray
But it's too late now

Korporátne krajiny do vojny idú
Za klamstvá, za ne bojujú
A čierne zlato z duše starého kráľa, vyhral svoje kolo
Ako môže niekto vziať život
V mene boha a povedať, že má pravdu
Ako peniaze k chamtivosti vedú
Keď tam ešte hlad, hladové krky sú

Aká je vzdialenosť medzi strelou a zbraňou

Potrebujeme odpustenie
Všetci potrebujeme veľa lásky ....

Potrebujeme nejakú nádej
Potrebujeme to teraz
Malej viery muž pomôžte mi
Budem sa učiť modliť
Ale to je už teraz príliš neskoro

Bon Jovi Work For The Working Man (aj s videom)

PS: Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov Vám všetkým

Svet | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014