For all we ought to have said...

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Xenofóbia a Rasizmus

Ahoj. Volám sa Kristián. Možno viete, možno nie, ale toto meno pochádza z gréčtiny a v slovenskom jazyku znamená Kresťan, Kristu zasvätený...Len zatiaľ som neprišiel na to, či to je požehnanie, alebo prekliatie. Jedno je však isté. Pravdu som ochotný isť hľadať prakticky kdekoľvek, aj v knihe kníh, Biblii.

 

Ako jeden z mála (podľa štatistík, 84% veriacich na základe sčítania ľudu v r. 2001) patrím na Slovensku do skupiny, ktorú tvoria neveriaci. Aj napriek tomu čítam knihu kníh s pokorou a zároveň obrovskou dávkou tolerancie k tým druhým, veriacim. Snáď iba v tom sa odlišujem od „ortodoxných“ humanistov, ktorí považujú vieru ako nejakú brzdu ľudského pokroku. Pravdou je asi aj to, že Biblia je kniha, kde si každý nájde pravdu, tú svoju pravdu.

 

Tu je tá moja.

 

Pred pár dňami, lepšie možno pár týždňami som porušil u SMEtiarov kódex diskutujúceho. Ako dôvod uviedli administrátori „xenofóbia a rasizmus“. Nechcem to v tejto chvíli a na tomto mieste bližšie rozoberať. Snáď môžem uviesť iba to, že šlo o článok „Zlodeji ukradli v Osvienčime nápis Arbeit macht frei“ a, že som v mojich príspevkoch citoval takmer výhradne židovské zdroje. No a samozrejme, veľká väčšina z nich bola zmazaná. Takže som to nechal na pár dní uležať, s blahodarným vplyvom práve skončených sviatkov a dnes som sa dal teda k písaniu týchto riadkov.

 


SMEtiari sú xenofóbni, rasisti a...otroci

 

Odhliadnuc od faktu, že pri písaní ich varovného emailu spravili hneď v úvode zásadnú chybu. Tvrdia, že Židia sú rasa. Nie, nie sú! Žeby mohla za to ich neznalosť? Ale nie len to! Kto im dal to právo, aby sa k ľuďom správali tak ako sa tento denník a jeho „zelení“ čitatelia správajú? Opäť neznalosť? Alebo iba fakt, že nemajú naštudovanú Novú zmluvu? Kto ich tak zmanipuloval, že tak nekriticky prijímajú...a povyšujú druhých nad seba samých?

 

7

    Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú.

8

    Lebo keď ich karhá, hovorí: "Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu;

9

    nie takú zmluvu akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí Pán.

10

    Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca; a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

11

    A nik už nebude poúčať svojho druha ani brat svojho brata slovami: "Poznaj Pána," lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho až po najväčšieho z nich,

12

    pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem."

13

    Keď povedal "novú", vyhlásil prvú za starú; čo však je prežité a zostarlo, je blízko zániku.

 

List apoštola Pavla Židom, Kapitola 8

Nie je na Zemi taká krajina, ktorá ignoruje toľko rezolúcií BR OSN ako štát Izrael!


9

    Otroci nech sú svojim pánom vo všetkom poddaní, milí, nech im neodvrávajú,

10

    nech ich neokrádajú, ale nech im dosvedčujú všemožnú poctivú vernosť (tak), aby boli ozdobou učeniu nášho Spasiteľa Boha u všetkých (ľudí).

 

List apoštola Pavla Títovi, Kapitola 2

 

18

    Sluhovia, poddaní buďte s úplnou bázňou svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj nevľúdnym.

 

Prvý list apoštola Petra, Kapitola 2

 

1

    Všetci, ktorí sú otrokmi pod jarmom, nech považujú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby meno Božie a (kresťanské) učenie nebolo vystavené rúhaniu;

2

    tí však, čo majú veriacich za pánov, nech ich neznevažujú preto, lebo sú bratmi, ale nech tým ochotnejšie slúžia, pretože sú veriaci a milovaní (Boží), ktorí sú horliví v dobročinnosti.

Toto uč a prikazuj.

3

    Ak niekto iné učí a nepristupuje k zdravým rečiam o našom Pánovi Ježišovi Kristovi a k učeniu, ktoré zodpovedá pobožnosti,

4

    je nadutý, i keď nič nerozumie, trpí na hašterivosť a slovné hádky, z ktorých vznikajú závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania,

5

    trenice ľudí, porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom.

 

Prvý list apoštola Pavla Timoteovi, Kapitola 6

Pane, odpusť, ale toto na SMEtiarov sedí ako prdel na šerbeľ, presne takto vidia takých ako som Ja.

 

Xenofóbni, rasistickí a otroci (SMEtiari) by si mali ale v Biblii prečítať aj toto:

 

23

    Prv však, ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do (času) viery, ktorá sa mala zjaviť.

24

    Takže zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení.

25

    Ale keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom.

26

    Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi.

27

    Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.

28

    Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi.

29

    A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.

 

List apoštola Pavla Galatským, Kapitola 3

 

Kresťan, Kristu zasvätený SMEtiarom:

 

40

    ale vy ma chcete zabiť - človeka, ktorý som vám povedal pravdu...

 

44

    Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.

 

Evanjelium podľa Jána, Kapitola 8

 

Blíži sa koniec a oni to vedia!

 

Za Spojené štáty spomeňme ich Patriot Act schválený po samo - zničujúcich útokoch na twIIns a v Londýne sa bude letiskový personál pozerať na Vaše holé zadnice...

1

    O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať,

2

    lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.

3

    Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

4

    Ale vy bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.

5

    Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

6

    Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!


Prvý List Solúnčanom, Kapitola 5


Slovensko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014