For all we ought to have said...

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Iná cesta k oživeniu hospodárstva.

O jedinej ceste
(...) zdá se mi nutným, abych znovu poukázal v této sněmovně na oživení hospodářství jinými cestami, o němž jsem se již tak často zmínil. Podle mého mínění světová hospodářská konference si špatně zvolila Londýn za sídlo konference. Snad řeknete, že zde mluvím směle. Byl bych doporučil světové hospodářské konferenci, aby šla do jiné země, do Rakouska, do Wörglu, aby tam v přírodě studovala novou hospodářskou zásadu a také s tohoto místa zde bych to doporučil nejen referentům zemědělství, nýbrž i expertům a jiným resortům a nikoliv na posledním místě panu ministrovi financí. Podle mého mínění správným místem pro světovou hospodářskou konferenci bylo by malé místo Wörgl v Tyrolích. Toho, co se stalo v posledních měsících ve Wörglu, povšimly a měly si povšimnouti všechny státy, všichni hospodářští vůdcové a mělo by to povzbuditi především také naše rozhodující činitele finanční správy, Národní banky a hospodářská ministerstva, aby učinili pokus a přesvědčili se tam na místě samém. To, co jsem zde po léta přednášel a co vždy bylo odmítáno jako utopie, bylo uskutečněno ve Wörglu, když již to bylo před tím uvedeno ve skutek ve Schwankirchenu, v Durynkách a na jiných místech, ale úzkoprsostí a krátkozrakostí Brünningovy vlády bylo to opět smeteno s povrchu.

Obec Wörgl sáhla dne 5. července 1932 k svépomoci pod jménem pracovních poukázek, která umožnila tomuto městečku se 4000 obyvatelů lehce překonati minulou zimu. Za vedení zdatného starosty byly tam zavedeny vedle peněz Národní banky pracovní poukázky, poukázky, které se každého týdne vyplácely obecním dělníkům a podle zásady volného hospodářství byly vybaveny tak, že každého měsíce přilepením známky jednoprocentní jmenovité hodnoty musily býti udržovány na téže výši. Prosím hlavně české kolegy, aby se zabývali touto otázkou. Upozorňuji, že mne zde v parlamentu vyhledala řada mladých lidí z vašich vrstev, straníků vašeho směru a že jsem s nimi o této otázce mluvil mnohou čtvrthodinku v hovorně. Dnes bych tedy na to upozornil a doporučil za příklad Wörgl. Obec Wörgl vydala také prospekt, jest to spis nakladatelství "Aufwärtsverlag Wörgl" čís. 1, dr Sonderegger: "Záchrana Rakouska. Wörgelský příklad", v němž se líčí vývoj wörgelského příkladu, jeho osvobození z hospodářské nouze, v němž se však také opět ukazuje, že všemoc finančního kapitálu - ve spisu to není napsáno, ale vím to z positivního pramene prostřednictvím přivrženců zlaté měny - působilo na rakouskou Národní banku, což mělo v zápětí, že tato akce byla v únoru tohoto roku zastavena.

Chci uvésti několik málo dat z prospektu: Dne 5. července m. r. bylo usneseno vydati pracovní poukázky a již 11. července po jednomyslném usnesení obecních radních a členů obecního zastupitelstva započato s vydáváním. Zdůraznil bych, že od té doby, co byly vydány ve Wörglu pracovní poukázky, není tam již stran ve smyslu vzájemného boje. Od té doby,

co jsou tam zavedeny tyto pracovní poukázky, jest ve Wörglu jen jedna strana, obec zbavená finanční tísně. Pracuje tam sociálnědemokratický starosta a vedle něho ještě tři křesťanskosociální a hakenkrajclerští městští radové a zástupci všech vrstev. Pracují všichni jednomyslně, společně, neznají již žádné stranické politiky, mají jen jeden program, dostati Wörgl z louže. Jak se jim dařilo před tím, mohli jste čísti již v novinách. Obec byla dlužna mnoho daní zemi, okresu a státu, měla prázdné pokladny, naproti tomu 500 nezaměstnaných, kteří každodenně žádali od obecního úřadu práci a chléb. Zima roku 1932 tyto věci úplně změnila. Občanstvo se spojilo, zřídilo ručitelský výbor a ten vydal pracovní poukázky. Při 4000 obyvatelů bylo vydáno za 12.600 šilinků pracovních poukázek. Během zimy, tedy do prosince, provedla obec - musíte uvážiti, že daňová základna obce činí 6000 šilinků ročně - nouzových prací, oprav, různých mostů a cest v úctyhodné výši přes 100.000 šilinků. Obecní dluhy byly zaplaceny. V červenci nebylo možno sestaviti rozpočet. Pomocí pracovních poukázek byl rozpočet za rok tak zlepšen, že na konci roku byl schodek za rok 1932 změněn v přebytek. Tak bylo sebráno přes 79.000 šilinků dlužných daní při daňové základně 6000 šilinků, takže obec pomocí pracovních poukázek dostala dlužné daně, mohla zaplatiti opět své dluhy okresu, zemi a státu, takže, jak již řečeno, na konci roku došli k aktivnímu rozpočtu proti dřívějšímu pasivu. Wörgl způsobil sensaci a tyto pracovní poukázky jsou dnes nástrojem, který za pomoci dělníků, řemeslníků a rolníků přinesl opět uvolnění. Měli byste čísti líčení starostovo, jak se tam prováděl oběh, a to co mají způsobiti zástavní listy podle tohoto návrhu, postaviti na nohy zahálející peníze, uvésti je do oběhu, toho dosáhl Wörgl. Tím došlo k jeho ozdravění. Ale mezinárodní vysoké finance nemají na tom zájem: Wörgl vybředl z otročení na úroky, vykonal již velký kus práce, ale jak již řečeno, přívrženci zlaté měny nemají na tom zájem, naopak svépomoc činí ji zbytečnou. Proto musila vláda v Rakousku pokus zastaviti. Kufsteinský okr. hejtman byl velmi uznalý - se zájmem pozoroval, jak práce zastupitelského výboru pokračují - nevyhověl ihned příkazu vlády, nýbrž ponechal věci průběh, až před celým světem byl viděti positivní výsledek. Neméně než 22 až 25 delegátů amerických měst přijelo do Wörglu, kdybych byl měl čas, byl bych tam již také zajel. Ale znám správnost teorie, znám správnost cíle a cesty. Právě dnes pokládám za svou mravní povinnost, abych znovu upozornil na tento princip. Londýnská konference jest v posledním tažení, dospěla k odročení. Letošní zimu však odročiti nemůžete, nouzi odročiti nemůžete. Obce se již zhroutily, mnoho spořitelen stojí před moratoriem nebo je již vyhlásily. Drobní zemědělci nemohou dále, rolníci nemohou platiti, řemeslníci a průmyslníci jsou na mizině. Proč? Poněvadž se peníze od tří let stále více hromadí a jsou kdesi uschovány - zda ze strachu nebo nedůvěry, či z opatrnosti, jest vedlejší - neobíhají. Proto patří peníze ven, tak jako železniční vůz mají se zdaniti, jinak zmizí železniční vozy s trati. A tento princip podle Silvio Gesella uskutečnily již Wörgl, Schwankirchen, Durynky a mnoho jiných, a to s nejlepším výsledkem.

Představuji si toto: Úspěch upisování půjčky práce zaujal jsem k ní positivní stanovisko - tu a tam přinese úlevu, ale všeobecně se celá zásada nedostane na přetřes ani nebude otřesena. Máme prý v oběhu šest miliard, ale jsem jist, že dvě třetiny někde leží a nepracují, neobíhají, nesměňují se. Musíte konečně dojíti k tomu, buď si pomoci sami a přijmouti návrh, který jsem zde již několikráte podal, na zřízení měnového úřadu zde ve státě, chcete-li zachrániti stát z krise a vyvésti obyvatelstvo z nouze. Nebo musíte aspoň obcím dovoliti, a by samy použily wörgelského příkladu a zabránily revoluci příští zimy - wörgelské peníze pomáhají zajisté více než vše ostatní.

Stát, který ze všech nejdříve k tomu sáhne nebo aspoň dovolí obcím, aby si samy pomohly, bude prvý, který vybředne z krise. Toto jest moje výzva k vám. Na počátku své řeči zaujal jsem positivní stanovisko k tomuto zákonu o varrantech a jménem svého klubu učinil jsem prohlášení, že hlasujeme pro návrh. Připomínám, že máme těžké pochybnosti pro zdlouhavost byrokratického, notářského a soudního řízení a politické exekuce, což s tím souvisí. To jest v rozporu se svépomocí a se všeobecnou pomocí zemědělství prostřednictvím wörgelských pracovních poukázek. Musíte projeviti tolik zájmu, abyste, jak jsem již dříve řekl a nyní zdůrazňuji, studovali tyto nové zjevy na místě samém, nebo abyste aspoň prostudovali tuto brožuru a abyste se přesvědčili o správnosti mých názorů. To budiž účelem mých vývodů.

Pán poslanec Geyer na 288. schôdzi NS RČS dňa 28. júna 1933 (streda).

Bez prekladu | stály odkaz

Komentáre

 1. krija,
  citam...citam...interesantne
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. jajaj
  dakujem ;-)
  publikované: | autor: krija (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. krija, nemas za co ..
  rada ta citam, velmi rada..ucim sa ;))
  Toto mi vyrazilo dych a teraz zhladuvam ;-))
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. este raz dakujem
  ja sa snazim iba robit to co by mali robit vsetci. ak mam nejaku informaciu, ak sa nieco niekde naucim tak by som to mal odovzdat ostatnym resp. dalsim nech nas tuziacich po vzdelani je co najviac ;-)
  publikované: | autor: krija (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. vdaka krija
  ja ta chvalim kade chodim, velmi rad by som Ta poznal aj osobne, ale nekonecna vdaka za Tvoje prispevky po celom Internete.
  publikované: | autor: CV (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. cau CV.
  cesty pane jsou nevyspytatelne ;-)))
  publikované: | autor: krija (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. tu je nieco
  publikované: | autor: obcan (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014